Plan podziału

Informujemy i zamieszczamy w załączniku plan podziału do publicznej wiadomości.