Posiadamy Certyfikat Złoty Płatnik

Jakość naszych usług

Wiele lat działalności na wymagającym i trudnym rynku zaowocowało szeregiem bardzo pozytywnych opinii na temat jakości naszych usług i kondycji firmy LEMAR Electric. sp. z o.o. To w dużej mierze zasługa wyznaczonej wiele lat temu strategii działania, przyjętych wysokich standardów i etyki biznesowej oraz nieustannie utrzymywanej na wysokim poziomie kultury korporacyjnej

Najwyższa jakość zgodnie ze certyfikatem PN-EN ISO 9001

Jednym z istotnych czynników utrzymywania wysokich standardów naszej działalności jest wdrożony i recertyfikowany system zapewnienia jakości zgody ze standardami ISO PN-EN ISO 9001.W dużym stopniu udało nam się zapisać wszystkie główne procesy biznesowe, tak aby możliwe stało się ich optymalizowanie.
Certyfikacja PN-EN ISO 9001

Medal Quality International/Najwyższa jakość

6 października 2014 roku stał się dowodem na to, że dbałość o najwyższą jakość i zaangażowanie całego personelu LEMAR Electric stanowi wartość, która wyróżnia nas na tle innych przedsiębiorstw. Tego dnia Hotel Sofitel Victoria w Warszawie stał się centrum biznesu w kraju, za sprawą Forum Jakości i Innowacyjności oraz Gali Finałowej Programu Najwyższa Jakość QI. Wydarzenie to zostało objęte patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz patronatem honorowym Prezydent Miasta st. Warszawy.

Podczas uroczystej Gali Programu Najwyższa Jakość Quality International, przedstawicielom nagrodzonych firm i instytucji wręczone zostały Medale QI oraz Perły QI. Laureaci zostali nagrodzeni w trzech kategoriach: QI Product – produkt najwyższej jakości, QI Services – usługi najwyższej jakości, QI Order– zarządzanie najwyższej jakości.

Nagrody wręczali Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu i dr Eric Janssens, Dyrektor Generalny European Organization For Quality. Certyfikat Godła „Najwyższa Jakość Quality International 2014” oraz medal QI w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości dla LEMAR Electric sp. z o.o. został złożony na ręce Pani Dyrektor Finansowej Anety Mucha.

LEMAR Electric Sp. z o.o. wśród Gazeli Biznesu

Kolejny już rok z rzędu firma LEMAR została doceniona i wyróżniona zapraszeniem do grona najbardziej dynamicznie rozwojających się firm. Wyróżnienie w tym rankingu jest tylko potwierdzeniem, że stał się on barometrem gospodarki, który w rzetelny sposób wymienia podmioty wyróżniające się na tle konkurencji. Wyróżnienie to stymuluje nas do jeszcze wydajniejszej pracy i stawiania sobie kolejnych wyzwań!

LEMAR Electric Sp. z o.o. wśród Gepardów Biznesu

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o prestiżowym wyróżnieniu nagrodą Geparda Biznesu 2017 r.
Dynamiczny rozwój naszej firmy zawdzięczamy wielkiemu wysiłkowi Zarządu oraz Pracowników LEMAR Electric Sp. z o.o.

Gepardy Biznesu LEMAR Electric Sp. z o.o.

Nagroda Gazele Biznesu
ce

Ubezpieczamy należności w KUPEG

Najwyższa Jakość MQ


Certyfikacja ISO

Nagroda Złoty Płatnik

Uczestniczymy w programie Rzetelna Firma

Nagroda Gepardy Biznesu 2017